svdanlenfifrdenoes
0708 - 31 15 00 hans.forsberg(at)foretagsbyran.se

Obestånd

Vi har genom vår kompetens och erfarenhet utvecklat en unik metod för obeståndshantering.


Genom vår gedigna kompetens inom företagsutveckling, företagsförsäljning och företagsöverlåtelser har vi utvecklat en unik metod för obeståndshantering. I samarbete med banker och advokater utarbetar vi detaljerade rekonstruktionsplaner likväl som vi tillsammans med konkursförvaltaren tar det operativa ansvaret i konkursbon.

Ett konkursförvaltningsuppdrag kan endera innebära ansvar för att genomföra en avvecklingsprocess eller ansvar för rekonstruktion, drift och försäljning av den konkursdrabbade verksamheten.

Genom vår insats minimerar vi den ekonomiska skadan för alla inblandade parter. Vi skapar optimala förutsättningar för fortsatt drift och maximal återställningsgrad för personalen.