svdanlenfifrdenoes
0708 - 31 15 00 hans.forsberg(at)foretagsbyran.se

Om oss

Företagsbyrån utgör en stark partner vid företagsutveckling, företagsförmedling, företagsförsäljning och företagsöverlåtelser.


Vi arbetar med en kombination av kvalificerad kunskap inom ekonomi, teknik och juridik kompletterat med gedigen affärskunskap. Med kundens verksamhet i fokus utvecklar & genomför vi konkreta förslag till förändringar för att uppnå en optimal situation. Detta tillsammans med ett mycket omfattande nätverk av kontakter och samarbetspartners innebär att vi åtar oss kvalificerade konsultuppdrag inom följande områden;

Företagsutveckling
Företagsöverlåtelser/företagsförsäljning
Obestånd   

Som ett led i vår specialisering arbetar vi huvudsakligen med:
• Industri- och handelsföretag
• Konsult- och serviceföretag

Våra uppdragsgivare är ledande befattningshavare i större, noterade, företag eller ägare/ledning i mindre och medelstora företag. Med vårt gedigna verksamhetskunnande som utgångspunkt skapar vi alltid bästa möjliga resultat för kunden. Företagsbyrån etablerades 1975 i Linköping och har allt sedan dess byggt upp en verksamhet som täcker hela Sverige. 1985 kompletterade vi vår Sverigeverksamhet med egen verksamhet utomlands. Utlandsverksamheten sysslar främst med att hjälpa internationella företag att etablera sig i Sverige.

Med mer än 40 års erfarenhet kan Ni lita på att Företagsbyrån är en stark partner!

Företagsbyråns uppdrag utföres alltid under full sekretess.