svdanlenfifrdenoes
0708 - 31 15 00 hans.forsberg(at)foretagsbyran.se

Företagsutveckling

Företagsutveckling med ett strategiskt synsätt.

För att kunna utveckla företaget så att marknadens möjligheter tillvaratas på bästa sätt krävs ett strategiskt synsätt. Inom verksamhetsområdet Företagsutveckling erbjuder vi:

Management Consulting
Affärsutveckling och strategiuppdrag.

Verksamhetsutveckling
Produkt-, marknads- och organisationsutveckling.

Ledningskompetens
Bollplank till VD och affärsområdeschef.

Relationshantering i ägarledda företag
Rollfördelning och ägaransvar.

Pre Sale
Framtagande av handlingsplan, 1-3 års horisont, för ökat värde av bolaget inför en planerad överlåtelse.