svdanlenfifrdenoes
0708 - 31 15 00 hans.forsberg(at)foretagsbyran.se

Företagsöverlåtelser

Att arbeta med företagsöverlåtelser innebär alltid ett komplext uppdrag med stort ansvar inför kunden.


Företagsöverlåtelser, företagsförmedling och företagsförsäljning.
För att kunna ta det ansvaret krävs både kompetens, erfarenhet och diskretion - det har Företagsbyrån.

Ett förmedlingsuppdrag kan innehålla följande arbetsmoment;
• Analys av företaget
• Företagsvärdering
• Framtagande av försäljningsmodell
• Identifikation av köpare/säljare
• Projektledning av hela överlåtelseprocessen
• Avsiktsförklaring, LOI
• Due diligence, DD
• Avtalskonstruktion
• Tillträde
• Uppföljning

Vi arbetar med både sälj- och köpuppdrag.

Säljuppdrag
Försäljningsarbetet innehåller sökning och presentation av intressenter. Dessa intressenter ska ha tillräcklig finansiell styrka, rätt kompetens och strategisk inriktning för att ha förutsättningar såväl som förmåga att utveckla verksamheten vidare. Vi föreslår även vilka intressenter som vi ser som de mest intressanta att inleda förhandlingar med. Företagsbyrån förbereder samt leder de förhandlingar som krävs för att uppnå bästa möjliga uppgörelse för Er som ägare och för bolaget vad gäller framtida utveckling.
Har Du ett intresse av att diskutera en försäljning kan Du kontakta oss med vetskapen om att vi alltid arbetar med full sekretess.

Köpuppdrag
Vi genomför köpuppdrag för våra uppdragsgivare utifrån en framtagen förvärvsspecifikation. Vi analyserar hela marknader likväl som specifika uppköpskandidater. Ett köpuppdrag, innehållande förvärv av ett eller flera företag, kan vara grunden till ett nytt affärsområde för vår kund. Genom ett köpuppdrag kan man också köpa specifik kompetens och en förstärkt kompetens och en förstärkt marknadsposition.
Har Du intresse av att förvärva ett företag så skapar vi Din förvärvsprofil och tar fram företaget åt Dig.