svdanlenfifrdenoes
0708 - 31 15 00 hans.forsberg(at)foretagsbyran.se

Företagsutveckling

Företagsutveckling med ett strategiskt synsätt är Företagsbyråns metod, 40 års erfarenhet.

Företagsöverlåtelser

Att arbeta med företagsöverlåtelser innebär alltid ett komplext uppdrag med stort ansvar för kunden

Obestånd

Vi har genom vår kompetens och erfarenhet utvecklat en unik metod för obeståndshantering

Om oss

Företagsbyrån utgör en stark partner vid alla de olika moment listade här bredvid

  • 1
  • 2

Vi har många år i branschen och ville expandera vår verksamhet, vi har nyttjat Företagsbyrån för att förvärva ett liknande bolag. Vi är fantastiskt nöjda med vårt förvärv och lämnar godaste referenser.

Kund; Livsmedelsindustri

Vi har nyttjat Företagsbyrån i samband med försäljning av vårt bolag, ett gediget arbete och ett fantastiskt resultat är vår sammanfattning kring samarbetet.

Kund; Tillverkande industri